Communicatie

Er kunnen spanningen in relaties ontstaan door onvoldoende afstemming in persoonlijke opvattingen en gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen. Deze motieven ontstaan en worden onder andere versterkt in de wisselwerking met de ander. Dat kan zich binnen alle vormen van relaties uiten als:

 • Er lijkt steeds energie weg te lekken

 • Er is weerstand, angst of gebrek aan (zelf)vertrouwen

 • Er is behoefte aan meer onderlinge verbondenheid

 • Er is behoefte aan meer eigenaarschap of verantwoordelijkheid nemen

 • Functionarissen binnen de organisatie kunnen hun plek niet innemen

 • Er is sprake van gedrag of patronen waar men vanaf wil

 • Er worden veranderingen beoogd door te voeren.

Waarom Ever After?

Ik weet hoe ik de kracht van woorden, gedrag en relaties kan gebruiken om doelen te halen. Denk daarbij aan hogere omzet, inspireren, motiveren, aansluiten, en pijn en weerstand boven water halen en ombuigen.

 • Verhoogd zelfvertrouwen

 • Meer begrip en waardering

 • Heldere communicatie

 • Het systeem is zichtbaar en tastbaar

 • Structuur om effectiviteit en samenwerking te ondersteunen

 • Mensen verbinden zich aan het team en de organisatie

 • Verandering wordt geleid

 • Meer wendbaarheid

 • Verhoogd eigenaarschap en verantwoordelijkheid

 • Meer werk – en leefplezier

 • Betere prestaties

 • Hogere (medewerkers)tevredenheid

 • Duurzame relaties

PLAN NU EEN AFSPRAAK IN!